سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: مسعود علیزاده

در کهریزک بر من چه گذشت 2

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید  چگونگی کشته شدن “محمد کامرانی” و “محسن روح الامینی” در برابر چشمان ما   مرتضوی سعی داشت که از ما رضا یت بگیرد و اینکه ما بگوییم که این وقایع بر ما نه در ” کهریزک ” گذشته است . بارها نمایندگان مجلس به اوین آمدند… Read More ›

Start here