سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: مصطفی بدرالدین

چراموشکها در زمان حضور ” قاسم سلیمانی ” در ساختمان فرود نیامدند ؟

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید  انفجار  تنها 30 دقیقه بعد از خروج ” قاسم سلیمانی ” از مجتمع اتفاق افتاد  به گزارش روزنامه کویتی ” الرای ” ،  پنج شنبه شب  حدود ساعت 22    بوقت محلی ، در یکی از امنیتی  و فوق سری ترین مناطق دمشق ، یعنی در  بخشی  از مجتمع… Read More ›

چراموشکها در زمان حضور ” قاسم سلیمانی ” در ساختمان فرود نیامدند ؟

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید  انفجار  تنها 30 دقیقه بعد از خروج ” قاسم سلیمانی ” از مجتمع اتفاق افتاد  به گزارش روزنامه کویتی ” الرای ” ،  پنج شنبه شب  حدود ساعت 22    بوقت محلی ، در یکی از امنیتی  و فوق سری ترین مناطق دمشق ، یعنی در  بخشی  از مجتمع… Read More ›

Start here