سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: مفهوم آخوند انگلیسی

تشنج آفرینی های “حکومت اسلامی ” تا کجا ادامه خواهد یافت ؟

قبلا در نوشته ای گفته بودیم که تشنج آفرینی های ج.ا. نه از سرقدرت که بسیار شبیه به اعمال قدرت تروریستی انتحاری است که ضامن انفجار  کوله پشتی ” انتحاری” را در دست می فشارد با چنین نگرشی است که می توان گفت ج.ا.امنیت کشور، منطقه ، مردم خود وبخشهایی از جهان را به گروگان… Read More ›

Start here