سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: مقتدی صدر ، عادل عبدالمهدی

” خامنه ای ” 2019 درتوهم قدرت – خامنه ای 2020 در حضیض ذلت : سیلی محکم آمریکا هم “خامنه ای ” را ازخواب بیدار نکرد .

شاید اگر ” خامنه ای ” یک ” روحانی ” نبود ، اکنون و به مانند ” هیتلر ” باید آرام ، آرام به فکر خودکشی یا حداقل به فکر عقب نشینی از مواضع سیاسی و اجتماعی خود می افتاد .   در توصیف وضعیت دهشتناکی که ” ج.ا.” به آن دچار آمده است اغراق… Read More ›

Start here