سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: ملک سلمان ” و ” خامنه ای

” علیرضا نوری زاده ” و ” سلطنت طلبان ” در دامن زدن به فعالیت ” تجزیه طلبان ” با آتش بازی می کنند

کمتر کسی در وابستگی ” علیرضا نوری ” به عربستان سعودی شک دارد . وی در برنامه های روزانه خود در ” تلویزویون ایران فردا ” به طور کامل و خضوعانه از برنامه های ملی و منطقه ای رهبران “عربستان سعودی” حمایت می کند ;   و آن برنامه ها را داهیانه لقب می دهد  … Read More ›

Start here