سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: موسیقی ایرانی

با یاد شیدا جاهد ، سرزمین من ، تورا می پرستم

شیدا جاهد ، بانوی آواز ایران ، آن کس که به ایران عشق می ورزید وحتی با وجود حاکمیت فقها ، هیچگاه حاضر به ترک وطن نشد ، از میان ما رفت . به یاد او به یکی از کار های پر شور او با نام ” سرزمین من ” گوش می دهیم .  … Read More ›

Start here