سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: موسیقی تاجیکی

از دو سوی آمو MP3

از دو سوی ـمو برنامه ای از بی بی سی فارسی که به معرفی تازه های دنیای موسیقی در افغانستان و تاجیکستان می پردازد  این برنامه هفگی است و در درروزهای دوشنبه در 10 دقیقه آخر چشم انداز بامدادی پخش می شود و مجری آن ” زیور شاه محمد ” می باشد  برای شنیدن بر… Read More ›

زبان فارسی زبان خنیاگران رند بیتاب عشق زمینی است .

  به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید  در دوشنبه و سمرقند و بخارا، مجسمه ها ، اشعار و موسیقی اصیل فارسی تما ما دیگر است . در آنجا با مجسمه ابوعلی سینا روبرو می شوید که فیلسوفی  عصیانگر در مقابل آسمان بلند را بنمایش می گذارد   اگر به سمرقند ، بخارا ،دوشنبه یا… Read More ›

یک آهنگ زیبای شاد عروسی با رقص دختران و پسران ” پامیری “

یک آهنگ زیبای شاد عروسی با رقص دختران و پسران ” پامیری ” یا بدخشان ناحیه خود مختار تاجیکستان . ، مردم این منطقه هنوز هم آتش را مقدس می شمارند ، هنوز در جشن و مهیمانی پیراهن سفید می پوشند ، مردم پامیر یا پای مهر ، پاک نژاد مانده اند و فقط با… Read More ›

Start here