سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: میریم معمار صادقی

چرا ” مسیح علی نژاد ” از عدم تحرک ” آمریکا ” در ” خاورمیانه ” نگران است ؟

” مسیح علی نژاد ” که هیچ مبارزی هیچگاه و نه در هیچ حدی ، وی را جدی نگرفت وتنها از سوی سیاستمداران آمریکا از وی بعنوان کارت بازی برای تحت فشار گذاشتن ” ج.ا.” استفاده شد و حداکثر نتیجه جنجالهای وی تلاش تعدادی از زنان ایرانی بود که در خیابان راه بروند و حجاب… Read More ›

Start here