سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: میر محمود موسوی

تلاش برای ترور میرمحمود موسوی برادر میر حسین موسوی ، این شتری است که در خانه ” حسن فریدون” هم خوابیده است

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید   بنا به گفته  ” میر محمود موسوی ” برادر میر حسین موسوی ” نحست وزیر دوران جنگ  حکومت اسلامی در یکماه گذشته ، وی 3 بار هدف حمله چند فرد چاقو بدست قرار گرفته است . چه آخر و عاقبتی اوردی حاج علی همه به یادداریم که در… Read More ›

Start here