سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: میلیون میلیون گل رز

یک میلیون گل سرخ مخملگون

      ترانه زیبا و عاشقانه ای  از ” آلا پوگاچوا” خواننده جاودانی ، هنر روسیه ]آلا پوگا چوا از آن اعجوبه هاییست که  در حال حاضر 66 سال دارد  اما پر از شور زندگی وعشق است  و یک دوره پر از فراز و نشیب را گذرانده است . در حال حاضر  نیز با… Read More ›

یک میلیون گل سرخ مخملگون

      ترانه زیبا و عاشقانه ای  از ” آلا پوگاچوا” خواننده جاودانی ، هنر روسیه آلا پوگا چوا از آن اعجوبه هاییست که  در حال حاضر 66 سال دارد  اما پر از شور زندگی وعشق است  و یک دوره پر از فراز و نشیب را گذرانده است . در حال حاضر  نیز با… Read More ›

Start here