سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: ” هانی کرده ” فرمانده “دفاع از حرم ” یا “اراذل و اوباش “یا هردو ؟

« خامنه ای » جنایت می کند ! «حزب اللهی» حمایت می کند .

بارگذاری صدای مقاله  جنایات و اشتباهات « خامنه ای » اکنون و بیشتر از هر زمان دیگری چنان غیر قابل باور شده که او را فقط با رهبران جنایتکار ی مانند « پینوشه » ، «‌هیتلر » و «‌موسولینی » می توان مقایسه کرد . جنایتکارانی مانند « پینوشه » می کشتند ، شکنجه می… Read More ›

” هانی کرده ” فرمانده “دفاع از حرم ” یا “اراذل و اوباش “یا هردو ؟

خبرگزاری فارس نزدیک به “سپاه پاسداران ” طی نوشته ای  با این تیتر ” درگیری خونین اراذل و اوباش ” ، خبر حمله و هجوم 6 فرد مسلح به سلاح سرد را به فردی ملقب به ” هانی کرده ” منتشر کرد ، و در توضیح خبر از ” هانی کرده ” تحت عنوان ”… Read More ›

Start here