سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: هزینه های تولید

         آیا سرمایه های مالی و انحصاری بر

            آیا سرمایه های مالی و انحصاری بر اقتصاد ایران حاکم شده اند ؟   این نوشته بدنیال آنست که نظری معین  و احتمالا  بدیع در حوزه اقتصاد سیاسی  کشورمان را   با مخاطب خود درمیان بگذارد .   واقعیتهای انکار ناپذیری در اقتصاد ما وجود دارد که می توان از آنها نتیجه گرفت که… Read More ›

Start here