سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: هشت اشتباه سیاست ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه

شرق 21

  هشت اشتباه سیاست ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه مردی که برجنگ علیه ایران پافشاری میکند      

هشت اشتباه سیاست ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه

ایالات متحده در خاورمیانه با تلخکامی هائی روبرو بوده که خود تا حدود زیادی مسئول آنهاست. اشتباهات دیپلماتیک این کشور را، خواه در اشغال عراق، خواه در عزم تحمیل دموکراسی، خواه در فهم نادرست از اسلام یا در پشتیبانی از اسرائیل آشکارا می توان باز شناخت. این نکات را از سخنرانی ”چاس فریمن جونیور“ [سفیر… Read More ›

Start here