سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: پنجاب

دو رقص زیبا از دختران ” پنجا ب “

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید  ملت ها و فرهنگ  آنها بشدت و متا ثر از فرهنگ  ” غر بی ” ، تغییر کرده اند . سنتی تر ین فرهنگ ها ، بخصوص در حو ز ه ها ی مرتبط با زندگی جوانان ، بیشترین تا ثیر پذیری را از موسیقی و رقص و هنر… Read More ›

Start here