سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: پویا بختیاری

دو تجربه ! دو شکست ! و یک نتیجه گیری: حرکت 5 دی و حرکت اعتراضی 14 نفره. ما هنوز در دوران مبارزات ” همه باهم ” هستیم !

  مردم و فعالان سیاسی داخل کشور نباید بدعوت یک جریان سیاسی ، فعالیتها ، اعتصابها و تظاهرات اعتراضی خود را به آن جریان سیاسی خاص منحصر کنند ، که در اینصورت منزوی شده ، حرکت شکست خواهد خورد و با سرکوب وحشیانه از سوی ” رژیم اسلامی ” روبرو خواهند شد . این آن… Read More ›

با اشتباه ” منوچهر بختیاری ” خون قهرمانان ” آبان ” پایمال بازیهای ” ترامپ” و ” خامنه ای ” ، شد !

اکنون بر بسیاری از فعالان سیاسی ایرانی روشن و مبرهن است که “ترامپ” و مشخصا ” امریکا ” قصد براندازی ” ج.ا.” را ندارند ، حتی بسیاری از کسانیکه به سیاستهای “ترامپ” برای کوشش در جهت ” بر اندازی ” ” ج.ا.” امید بسته بودند ، اکنون ناامید شده و علنا اعتراض خود را به… Read More ›

Start here