سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: پیام دختر شجاع تبریزی

پیام دختر نوجوان تبریزی از داخل ایران برای ایرانیان و جهانیان

  فردای روشن تری در انتظار ماست . میل به رهایی از استبداد و خرافات و سرکوب و عطش فراگیر برای نوزایی و رستاخیز ایران و ایرانی امروز به خواسته عمومی ایرانیان تبدیل شده است . در این ویدیو دختری نوجوان با شجاعت تمام حجاب اجباری را از سر بر گرفته و به ما هموطنان… Read More ›

Start here