سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: چرا سرنگونی و نه اصلاح یا تحول طلب

بر ای سرنگونی ج.ا. چه باید بشود ؟ چه باید کرد ؟ چرا سرنگونی و نه اصلاح یا تحول طلبی بخش دوم

بخش دوم  بحث بر سر ” انقلاب ” یا ” اصلاح ” ، بحثی دراز دامن است که در همه کشورهایی که با دوران گذار روبرو بوده اند مطرح بوده است ، اگر بخواهیم به شرایط خاص کشور خودمان ایران بر گردیم ، می توان گفت هیچگاه نباید از هیچ اصلاحی که توسط رژیم  اجرا… Read More ›

Start here