سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: چماق بدستان خود سر ” مهندس قاسمی

اعلان جنگ ” حناچی ” به جناح اصولگرا و ” وزارت اطلاعات” با توئیت جنجالی ! ” ایهام های چند گانه ” حناچی در توئیت مسئله ساز خود

  “پیروز حناچی ” با توئیت جنجالی خود سر سالم به پایان دوران شهرداری   نخواهد برد. با انتخاب شهردار جدید درگیری های جناحی در ج.ا. تشدید خواهد شد . لینک دانلود صدا  “پیروز حناچی ” شهردار منتخب شورای شهر تهران ، عاقبت توانست به ” بهشت ” جمهوری اسلامی راه یافته و بر کرسی شهرداری… Read More ›

Start here