سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: ژن برتر

انقلاب نکردیم تا ” ژن برتر ” سفیر دانمارک مراسم عروسی میلیونی بگیرد ، این حقوق پرداخت نشده کارگران است که خرج مراسم زفاف “حرام زاده ها ” می شود !

 سیده  آنا شید ” خیلی دیر به سفره داران انقلاب پیوسته است و خیلی زود بار خود را بسته است “ با زهم یک “ژن برتر ” ، این بار ازدواج  میلیونی  آقا زاده  سفیر دانمارک آمده بودند تا “حکومت عدل علی” بر قرار کنند ، اما آنچه که مردم از این حکومت عدل می… Read More ›

“ژنهای خوب ” حرامزاده های لعنتی عارف، بذرپاش، مرتضوی، سیده فاطمه حسینی

وبلاگ کاوه فرزند ملت  مردک ، روبروی دوربین نشسته و ادعا کرده که موفقیتهای خود را مدیون “ژن خوب ” و ” خون خوبی ” است که از پدر و مادرش که آنها خود نیز بر سر سفره غارت “جمهوری آخوندها “نشسته اند است و فکر کرده با دسته کوران طرف است ” لعنتی ”… Read More ›

Start here