سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: کارگران ، معلمان ، معترضین به نظام نالایق ج.ا. شعار

کارگران هفت تپه ، معلمان ، بازنشستگان و زنان معترض ، پیشقراولان ارتش مردم ایران برای سرنگونی ج.ا. هستند

چه غرور انگیز بود وقتی که کارگران نیشکر هفت تپه در مراسم نماز جمعه “شوش ” اجازه هرزه درایی به خطیب نماز ندادند و در حالیکه به او پشت کرده بودند شعار دوران ساز ” رو به میهن ، پشت به دشمن ” را سر دادند ، قبل از آنها ، کشاورزان اصفهان نیز این… Read More ›

Start here