سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: کفیل ریاست جمهوری » اسکندرف »

در عشق و علاقه تاجیکان به ایرانیان … شما ایرانی هستی ؟… نور دیده ، تاج سر

دسامبر سال 1992 خیابان “سامانی – دوشنبه تاجیکستان . با اینکه هنوز چند ماه است که به تاجیکستان آمده ام اما با لهجه دری تاجیکان آشنا شده و آنرا می فهمم. هنوز زمستان سرد و پر برف «دوشنبه » تمام نشده است . عصرها ، هوا خیلی زود تاریک می شود ، میدانم که یکی… Read More ›

Start here