سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: کیف قاپی

کیف قاپ در مقابل مقاومت زن شجاع ناکام ماند

  در ویدیو می بینید که مقاومت یک خانم در مقابل یک کیف قاپ ، چگونه دزد و کیف قاپ را برای سرقت کیف ، با نا کامی روبرو می کند . مرد دیگری نیز به کمک زن مقاوم شتافته و با دزد به زدو خورد می پردازد ، نهایتا دزد بدون موفق شدن به … Read More ›

Start here