سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: گر زلف پریشانت

این صدای خرد شدن استخوان فقرا و زحمتکشان و مردم زیر چکمه فاشیزم اسلامی است که جان را می آزارد و اشک ها را بر گونه جاری می کند

  به هر کجا که در پهنه وطن نظر بیندازیم ، عوامل رژیم در کار سرکوب و ظلم بیحد و حصر به آحاد ملت هستند ، ایران ما ،ایران زیبای ما امروز در دام بلای فقیه نادان خامنه ای و اندک طرفدرانش گرفتار آمده است  ، صدای خرد شدن استخوان فقرا و کارگران و مالباختگان… Read More ›

Start here