سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: Donald Trump

The US” will lead “the Arab countries” to Iran’s path

ترجمه فارسی مقاله  We would clarify what we mean by the above title this way: Will the US pressure on Arab countries for being closer to “Israel” and the anti-religious and anti-traditional reforms result in socio-political controversies in these countries? Did not the US interventions in Iraq, Afghanistan, and even Libya result in the empowerment… Read More ›

” علی خامنه ای ” دیکتاتوری بزدل ” است وترسان ازپذیرش مسئولیت تصمیمات خود ، فرا فکنی می کند .

 بعد از خروج ” دونالد ترامپ ” ، از “معاهده برجام ” و فراهم آمدن زمینه سخت شدن حلقه تحریمهای کمرشکن آمریکا و بر باد رفتن امید و آرزوهای ” خامنه ای ” و یاران ” دلواپس ” او ، رهبر فقهای حاکم بر ایران در سخنرانی های خود سعی در شستن دست خود از… Read More ›

چند نکته عجیب که ” ستاره پورن ، استورمی دانیلز ” در باره رابطه اش با ” ترامپ” گفت !

      تو دخترم را به یاد من می آوری من و ” ملا نیا ” حتی در یک اتاق نمی خوابیم من را به کشتن دخترم تهدید کردند              

تحلیلی بر شعار” اصلاح طلب ، اصولگرا ، دیگه تمومه ماجرا” درست بر عکس ، زمینه قدرت گیری اصلاح طلبان تازه شروع شده است ..

      ما هنوز جوانتر از آن هستیم که با چنین مشکلاتی روبرو بشویم ، ، ولی به هر حال این مشکلات خودشان را بر ما تحمیل می کنند ، ، تا این که سرانجام راهی برایشان پیدا کنیم ، بگذریم که اغلب اوقات راه حلهای ما به محض برخورد با واقعیات فرو می… Read More ›

Start here