سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: islamic revolution

This is not Neo-Ottomanism! This is Turkey’s version of “Islamic Revolution”

نسخه فارسی مقاله Introduction: Undoubtedly, the major geopolitical changes in the region, as well as our country, have been associated with the empowerment of the Democrat Party in the United States in many cases. The Democratic Party as an external factor has played a significant role in creating a free and open political space in… Read More ›

The US” will lead “the Arab countries” to Iran’s path

ترجمه فارسی مقاله  We would clarify what we mean by the above title this way: Will the US pressure on Arab countries for being closer to “Israel” and the anti-religious and anti-traditional reforms result in socio-political controversies in these countries? Did not the US interventions in Iraq, Afghanistan, and even Libya result in the empowerment… Read More ›

سی ان ان : مسلح شدن ” عربستان ” به ” موشکهای بالستیک “تاکتیک ترامپ برای حمله “سعودیها” به ایران است

آیا ” اسرائیل ” و ” آمریکا ” به خطر فزاینده “عربستان سعودی” برای منافع خود توجه دارند ؟ مطابق گزارش “ سی . ان . ان “ عربستان سعودی با کمک ” چین ” در حال تسلیح خود به تکنولوژی ” موشکهای بالیستیک ” است و قبلا هم اخبار مربوط به تلاش این کشور… Read More ›

روایت “غالب شدگان” ، از “انقلاب 1357 “

انقلاب ،”اسلامی” بوده ، پیروز شده و در پی تحقق رسالت انبیا برای هدایت نوع بشر است . در میان آنهاییکه در پی انقلاب 57 به قدرت دست یافتند نیز دو روایت عمده بچشم می خورد الف: روایت روحانیت فقاهتی : این بخش از ایرانیان معتقداند که در پی نا کامی رسالت  انبیا که با… Read More ›

Start here