سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

Tag: moonspel night etrnal

رقص ” کرشمه” توسط رقصنده اوکرایینی

به خانه کاوه فرزند ملت خوش آمدید ” آپسارا ” در این اجرا همراه با” زنگوله ” رقص به سیک کرشمه را به خوبی  به اجرا می گذارد .   ایرانیان تا کی اجازه می دهید این فاسدان حزب اللهی بر شما حکومت کنند !!   تحلیل سیاسی هفته افق جنگ داخلی در ایران . آیا اجتناب از… Read More ›

رقص ماه” در امتداد شب با یک آهنگ متال “

  به خانه کاوه فرزند ملت خوش آمدید    ” ماه فسون ” رقصنده  مبنکر ایرانی   با اهنگ متال در امتداد شب   اجرایی زیبا از یک رقص سنتی را به نمایش می گذارد  مردم ایران برای » اصلاح طلبان » اشکی نخواهند ریخت !!  ایرانیان تا کی اجازه می دهید این فاسدان حزب اللهی بر… Read More ›

Start here