سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

مهمانی سیانورو خون در خانه خواهر بسیجی

سیاست در ایران بیشه گرگان گرسنه است 

الو کمیته ؟ مهمانها آمدند زودتر بیایید

من  کاوه فرزند ملت (ناصر یاراحمدی) در مدت 6 سال که در زندانهای «ج.ا» بودم ، با زندانیان زیادی هم سلول بودم وخاطرات تلخی از زندانهای نظام اهریمن دارم .که در این نوشته یکی از تلخ ترین آنها را برشته تحریر در آورده ام .

این روایت را از زبان  کسی که مدتی با وی هم سلول بودم  برای شما بازگو می کنم . نام وی  ” روزبه گلی آبکناری ”  است  ” روزبه عضو گروه “ راه کارگر ” بود  و در همان سالهای 1363-1362 اعدام شد .  .:آخرین خاطراتی که از « روزبه » در خاطر دارم اینستکه بازجوی وی « مسعود » پرونده وی را آماده میکرد که به دادگاه بفرستند ، و مشخص بود که بزودی اعدام خواهد شد ، بازپرس پرونده وی که آخوندی بنام « انصاری » بود ،ا جازه داد که وی با همسرش «ایران » در محوطه رو باز هواخوری چند دقیقه دیدار ، داشته باشد ، وی چند دقیقه بعد از خروج از سلول با سرو صورت  خونین و شلاق خورده برگشت و تعریف می کرد که « مسعود» وی و همسرش «ایران »را دیده که در حال صحبت کردن با یکدیگر هستند و با داد و فریاد آن دو را به شلاق بسته و اجازه ادامه ملاقات را به آنها نداده است ..حالا حادثه دستگیری وی را  را از زبانخودش  و همانطور که برای من تعریف کرد  بازگو می کنم . شرح این حادثه از روی امانت و دقیقا همان کلماتی است که از زبان هم سلولم شنیده ام

روزبه گلی آبکناری ( راوی داستان ) در سال 1360 توسط یکی از بستگانش به کمیته تخویل داده شد و در سال 1362 اعدام شد .

روزبه گلی آبکناری ( راوی داستان ) در سال 1360 توسط یکی از بستگانش به کمیته تخویل داده شد و در سال 1362 اعدام شد .

مهران شهابدالدین نیز در همین مهمانی دستگیر و در سال 1362 اعدام شد

مهران شهابدالدین نیز در همین مهمانی دستگیر و در سال 1362 اعدام شد

 روزبه شرح دستگیری و زندگی خود را برای من اینطور تعریف کرد :  من در یک خانواده سیاسی بزرگ شدم . پدرم کارگر و از هواداران حزب توده بود . بنابر این از همان اوان کودکی با سیاست و تشکیلات و مخفی کاری اشنا بودم .. در عین حال دستگیری ها و در بدری ها ی پدر باعث شده بود که من به تنها نان آور خانواده تبدیل شده و از عنفوان جوانی به کارهای ساختمانی و لوله کشی روی بیاورم . شغل اصلی من لوله کش و کارهای تاسیساتی ساختمان بود .
در بحبوحه قیام سیاهکل که حدود بیست سال داشتم ، به سازمان فداییان سمپاتی پیدا کردم و در سال 1348 دستگیر شدم و یک سال در زندان بودم . بعد از ازادی از زندان در ارتباط با ” جبهه دمکراتیک خلق” قرار گرفته و به فعالیتهای سیاسی ام ادمه دادم . تا اینکه در سال 1352 دوباره دستگیر و این بار به ده سال زندان محکوم شدم . این بار دوره زندانی بودن ام تا 1357 طول کشید و در اوا ن انقلاب آزاد شدم . روز ازادی از زندان و استقبالی که مردم شهر کوچگمان از من کردند را هیچ گاه از خاطر نمی برم . در همه سالهایی که من زندان بودم خواهر دیگرم ” ویدا ” نیز به فداییان پیوسته بود و به زندگی مخفی روی آورده بود . اکنون دیگر خبری از دستگیری و گشت های ساواک نبود . ویدا هم به زندگی علنی روی آورده بود و همه خانواده در کنار هم زندگی می کردیم .
بعد از انقلاب من به سرعت کار سیاسی را شروع کرده و به یکی از سازمانهای چپ(راه کارگر ) پیوستم . یکبار هم در حالیکه مقداری نشریه و جزوه همراه داشتم توسط ” کمیته مرکزی ” واقع در ” بهارستان ” دستگیر شدم و من را نزد رییس آن موقع کمیته بعنی ” عزت شاهی ” بردند . وی که در دروران زندان شاه با من هم سلول بود با دیدن من که می دید دستگیر شده ام کمی دستپاچه و خجالت زده شده و دستور دادمن را آزاد کنند و خلاصه به این شکل جستم .
حالا در تهران بودیم . خواهر کوچکترم پروین در شرکتی ” تایپیست ” بود و ” ویدا ” هم دوباره به ” فداییان ” پیوسته بود و نیمه مخفی و نیمه علنی زندگی می کرد . پروین در کنار کار خودش در گروهی که من عضو بودم نیز با ما همکاری می کرد و بعد از اشنایی با ” مهران شهابد الدین ” که خود نیز عضو کمیته مرکزی سازمان راه کارگر ا بود ازدواج کرد . همسر من ” مهین ” نیز ضمن کار در بانک ، همراه با من در کارهای سیاسی فعال بود .
ما یک برادر کوچکتر داشتیم که اساسا با ما فرق می کرد و هیچگاه در خط سیاست و گروه و این مسائل نبود . وی و همسرش اساساچپ و یا حتی سیاسی هم نبودند.
بسیاری وقت ها ، با جمع شدن همه اعضای خانواده نزد پدر و مادرم ، وقتی که ویدا و من و پروین و شهاب به بحث های سیاسی می پرداختیم ، هر چند که همان برادر کوچکتر ما بخاطر عدم اطلاعاتش در این بحث ها شرکت نمی کرد اما احساس می کردم که همسر وی با نوعی تنفر به بحث های ما واکنش نشان می دهد. برداشت من این بود که علت واکنش منفی وی به بحث های سیاسی ما به نوعی بی اطلاعی وی از مسائل تئوریک و سیاسی بود ه و فکر نمی کردم که این واکنش ربطی به انقلابی یا ضد انقلاب دانستن ما داشته باشد . البته برادرم می گفت که اخیر همسرش به کلاسهای قران در مسجد محله و حتی تورهای زیارتی بر گزار شده توسط بسیج محله رفت و امد می کند . اتفاقا همه وی را تشویق به این رفت و امد ها و فعالیتها کرده و فکر می کردیم این خود نوعی فعالیتهای اجتماعی است که به این افراد کمک می کند تا از لاک خانه داری بیرون آمده و بتوانند بیشتر و بیشتر در اجتماع مثمر ثمر باشند .
اما این اواخر بنظرم می آمد که وی نسبت به من و پروین و شهاب و ویدا با کنجکاوی بیشتری برخورد می کند . و بیشتر به دنبال این است که بداند ما با چه گروهی فعالیت می کنیم و تفکراتمان چیست . البته وی خود حس می کرد با توجه به اینکه  ما بجز پروین و همسر من ، از زندانیان سیاسی سابقه دار هستیم باید در گرو ههای مربوطه امان جایگاههای مهمی داشته باشیم .
تا اینکه یکبار که همگی در نزد پدر و مادرمان در ” بریانک ” تهران جمع بودیم ، برادرم گفت که همسرش همه مارا به مهمانی در خانه اشان دعوت کرده است . وی می گفت وی نه تنها ما بلکه بسیاری از بستگان و دیگر خویشان را نیز دعوت کرده است با اینکه شرایط امنیتی ، بسیار بد بود و گاهگاهی خبر دستگیری بعضی افراد و گروهها به گوش می رسید بنظرمان آمد که اگر دعوت وی را رد کنیم وی احساس می کند که برای وی احترام قاائل نبوده و بعدا حرف و حدیث فامیلی زیادی مطرح خواهد شد .

 

پروین گلی آبکناری خواهر روزبه که در سال 1364 در زندان قزل حصار دست به خودکشی زد و از دنیا رفت

پروین گلی آبکناری خواهر روزبه که در سال 1364 در زندان قزل حصار دست به خودکشی زد و از دنیا رفت

روز مهمانی من و همسرم و فرزند م ، پروین و شهاب با هم دیگر و ویدا هم خود جداگانه به آنجا رفتیم . پدر و مادر و چند تا از دیگر بستگان هم آمده بودند . ویدا آخر همه آمد . وقتی او رسید ، سفره را انداختند و غذار را کشیدند و در حال ریختن دوغ داخل تنگ ها بودند که زن برادرم یعنی همان صاحب خانه ،چادرش را بر سرش اندخت و گفت من باید بروم سر کوچه تلفن برنم ( تلفن همگانی ) گفت یکی از دوستانش را دعوت کرده وی نیامده است می خواهد بپرسد که چرا نیامده و به او بگوید که عجله کند .
به او گفتم سکه دوریالی داری ؟ گفت آره اما فقط یکی دارم ، من چند سکه از جیب ام در آوردم و به او دادم و وی از خانه خارج شد . پروین و مادرم و بقیه هم در حال تکمیل کردن اسباب سفره بودند .
او حدود ده دقیقه بعد برگشت و کسی هم از وی چیزی نپرسید . همه سر سفره نشته بودیم . و تازه شروع به خوردن غذا کرده بودیم که ناگهان صدای ورود عده ای به خانه توجه امان را جلب کرد . و در چشم به هم زدنی عده ای ” کمیته چی ” مسلح وارد همان اتاقی که همه نشسته بودیم شده و از همه خواستند که از جایشان بلند شوند .
همه از جایمان بلند شدیم و سرکرده کمیته چی ها با تظاهر به اینکه اتفاقی وارد خانه شده و کسی از ما ها را نمی شناسد شروع به پرسیدن نام ها کرد. علت اینکه می گویم وی با پرسیدن نام ما تظاهر می کرد این بود که وی بعد از اینکه من و ویداو شهاب نام خود را گفتیم از دیگران نام آنها را نپرسید . ” ویدا ” تظاهر کرد که برای پوشیدن لبل به سوی جالباسی می رود . من متوجه نشدم که وی ” کپسول سیانور ” را از جیب لباسش برداشت یا آن کپسول در دستش بود . فقط یک آن متو جه شدم که که ویدا چرخی زد و تلو تلو خوران چند گام برداشت و به زمین افتاد . تازه متوجه شدم که وی چیزی کوچک را که بعدا فهمیدم کپسول سیانور بوده است را در دهانش گذاشته و آنرا جویده است . رنگ صورتش بسرعت سفید و بعد کبود شد . گویا که گرگی خون آشام پنجه بر حنجره اش گذاشته است و حنجره اش بسته شده باشد نفسش به شماره افتاده و خر خر می کرد .مچاله شده بود . در عرض چند ثانیه لب و دهانش خونی شد . مادر به سر و صورت خود می کوفت .
با دیدن گمیته چی ها ، ویدا در چشم به هم زدنی کپسول سیانور را در دهان گذاشت و با فشار دندان آنرا شکست و تلو تلو خوران به زمین افتاد

با دیدن گمیته چی ها ، ویدا در چشم به هم زدنی کپسول سیانور را در دهان گذاشت و با فشار دندان آنرا شکست و تلو تلو خوران به زمین افتاد

 

 

اما پاسداران فریاد می کشیدند که هر کس در جای خود بایستد . مردان فریاد می کشیدند ،
زنان جیغ زنان می خواستند به کمک ویدا بشتابند ، کمیته چی ها از ترس مورد حمله قرار گرفتن و یا اقدام به فرار ما ، اسلحه های خود را به روی ما گرفته وتهدید کنان مثل سگ هار زوزه می کشیدند که سر جای خود بایستید . ویدا در میانه سفره ایستاده و نفس های آخر را می کشید .و خون بالا می آورد . بسیجی ها برای ما قیامتی ساخته بودند . هیچگاه قیافه و حال و روز مادرم را در آن لحظه ها فراموش نمی کنم .نمی دانست چکار می کند گریه می کرد ، جیغ می کشید ، دشنام می داد به طرف پاسداران خیز بر می داشت ، مثل آهویی بود که گرگی هار در مقابل چشمانش پنجه بر گلوی آهو بچه اش گذاشته و خون وی را می مکد . ” یهودای ” مسیحا فروش بر جای خود ایستاده بود و با حالتی بی احساس به همه این قضایا نگاه می کرد . خلاصه بعد از تماس کمیته چی ها با مر کزشان قرار شد که همه ما را ببرند . من در طول عمرم و در ارتباط با مسائل سیاسی بارها دستگیر شده بودم اما این بار می دانسم این دستگیری مثل همیشه نیست . درست یاد نیست پیکر نیمه جان ” ویدا ” را قبل از ما بردند یا همراه با ما .. نمی دانم آیا دیگران هم مثل من فکر می کنند که زن برادرم ما را لو داده است ؟ علت اینکه من فکر می کنم او ما را لو داد اینستکه :
1-وی با بسیج محله همکاری می کرد .
2- بعد از شروع همکاریش با بسیج چند بار از پروین در باره وابستگی سیاسی ما پرسیده بود و در مقابل انکار ” پروین ” نسبت به فعال بودن سیاسی ما به طعنه گقته بود : فعال هستید و کله گنده هم هستید .
3- الان که فکر می کنم احساس می کنم که همیشه برخوردش نسبت به بحث های سیاسی ما همراه با نوعی تنفر و نگاههای کینه ورزانه بود .
4- خارح شدن وی از خانه به بهانه زدن تلفن به دوستش دلیل واضح لو دادن ما ازطرف وی است ، آیا کمیته به وی گفته بود فقط در صورت آمدن این پنج نفر تلفن بزند که در صورت نیامدن افراد اصلی ، آمدن کمیته موجب لو رفتن موضوع نشود؟ .
5- چرا وی بعد از برگشتن به خانه درب ورودی خانه را نبست و عملا موجب شده بود که کمیته چی ها بتوانند به صورت سرزده وارد خانه شوند ؟
5- وقتی همه ما را دستگیر کرده وما را از خانه وی یا همان قتلگاه ” ویدا ” خارج کردند تنها وی و همسرش یعنی برادر من را دستگیر نکردند و آن به این شکل بود که پرسیدند : صاحبخانه کیست ؟ برادرم و همسرش خود را معرفی کردند ، رییس کمیته چی ها گفت : شما بمانید برای بازرسی خانه بر می گردیم . و به این شکل عادی سازی کرده به بهانه بازرسی خانه آنها را دستگیر نکردند و گفتند همه غیر از این دونفر باید با ما بیایند . می دانم که از اینجا سر سالم به بیرون نخواهم برد اما تو این غصه وحشتناک خیانت و دهشت را با خود به بیرون برده و برای همگان تعریف کن . ایا روزی نقاشی زبردست از این صحنه ” نهار آخر ” ما در آزادی ، صحنه زیبای نقاشی یا نویسنده ای کتابی تهیه خواهد کرد که در آن ، آن قیامتی که یهودا برای ما ساخت به تصویر کشیده شود . چهره ویدا که مانند گل سرخ بر زمین افتاده مچاله می شد ، ضجه های مادرم ، چهره های وحشت زده بسیجی ها که آماده حمله به ما ها بودند و چهره آن زن بسیجی که وحشت مرگ وی را گرفته و در عین حال با بی تفاوتی به همه این وقایع نگاه می کرد .
 
این جا هر آنچه که از قول ” روزبه ” شنیدم  به پایان می رسد .در طول چند ماهی که با ” روزبه ” هم سلول بودم این حادثه را برای من چند بار تعریف کرد و وقتی به موضوع ” ویدا ” و خوردن کپسول سیانور می رسید و آن لحظاتی که وی خون آلود وسط سفره افتاده بود را تعریف می کرد  هردو چشمانمان از اشک پر می شد . امروز هم بعد از سالها من خود،  با یاد آوری صحنه ای که ” روزبه ” برای من تعریف کرد ، چشمانم از اشک خیس می شود. فکر می کنم شما نیز اکنون گونه هایتان از اشک خیس شده باشد .اکنون نزدیک سی سال از آن روزها گذشته است .روزبه و مهران اعدام شدند ، ویدا قبل از رسیدن به زندان جاودانه شد و به آرزوی خود که زنده نیفتادن به دست لاجوردی بود رسید . پروین در سال 1364 در زندان قزل حصار خود کشی کرد . از آن حادثه فقط همسر روزبه و پسرش زنده ماندند .  یادشان گرامی و جاودان باد .
دستجات بسیج و حزب الله به عنوان گردان های سرکوب فاشیستی تحول طلبان و منتقدان سیاسی  ، تا امروز هم مجریان توده ای این قانون هستند که : سیاست در ایران بیشه گرگان گرسنه است .
 
madargoli

” روزبه ” ، پروین ” ، ویدا ” ، ” مهران ” و مادر روزبه

Tagged as: , , , , , ,

Categorised in: در ایران ، سیاست ، بیشه "گرگان گرسنه" است, سیاست

2 Responses »

  1. سلام. احساسم بر اینست که با نوشتن این خاطره انجام وظیفه اخلاقی کردید . چه خوب کردید. نمی بایست این حادثه درد اور به فاموشی سپرده شود . نمیدانم ایا ان برادر و همسرش هستند یا نه ولی احتمال میدهم که اکنون با وجدان زخمی خود چه ها که نمیکشند. برای همه درس بزرگی است که با جانهای شریفی بدست امده .ایدویولوژی چکار ها که نمیکند .
    با مهر .سینایی

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: