سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

دختران حز ب اللهی اما زیبا رو و دست و دلباز !!!

             این زنان حزب الله بد حجاب که هیج ، چه عرض کنم هستند ، باور نمی کنید ؟ به نصاویر نگاه بیندازید

 

                                   حزب اللهی یعنی کسی که برای کسب قدرت از هر وسیله ای استفاده می کند   

جالب است در حالیکه اگر در خیابانهای تهران و یا هر شهر دیگر ایران ، یک خلنم ایرانی فقط کمی ، رو سریش کنار یرود باشدیدترین بر خوردها و توهین ها روبر و می شود ، همین “حسن نصرالله ” که از سوی حزب اللهی های ایرانی ملقب به “فرزند امام “شده است هوادارانی دارد که بیا و ببین ، ما که بخیل نیستیم ، امیدواریم که روزی خواهران زینب در ایران هم برای جذب هوادار ، از این بیشتر هم ، دست و دلباز شوند . اما می خواستم بگویم که این جماعت حزب الله به هیج دین و آیین و سنتی اعتقاد ندارد مگر ” خمینی ” نگفت که برای حفظ حکومت اگر لازم باشد دکان دین داری اشان را هم تعطیل می کنند . اصلا چرا دختر گردآفرید ایرانی باید سیلی بخورد و دختر حزب اللهی سید حسن ،برای نیمه لخت بودنش ، جایزه هم بگیرد ؟ حزب اللهی ها در مقابله با همو طن خود مثل گرگ خونخوار و در مقابله با زیبا رویان لبنانی مثل پر گل لطیف هستند

badhejab4

بشکند آن دستی که بر چهره دختران معصوم ایرانی به بهانه مسخره بد حجابی ، سیلی می زند ..

 

kak

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: