سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

یهودیان و هولوکاست برای ما ایرانیان آموختنی بسیار دارند .

در بزرگداشت یاد و خاطره جانباختگان “هو لوکاست ” و کشتار دد منشانه میلیونها ” یهودی ” بدست جنایتکاران نازی
holocaust1

برای شنیدن ایتجا را کلیک کنید 

در آستانه روز 27 ژانویه ، روز بین المللی تعیین شده از سوی سازمان ملل بعنوان روز ” هولو کاست ” هستیم . بسیار در این باره خوانده اید و می دانید و من قصد ندارم در این باره به تکرار مکررات بپردازم
“فاشیستها ” این دشمنان بشریت و یهودی ها ، با جعل افسانه هایی که اکنون نیز از سوی سر دمداران نظام اسلامی حاکم بر کشورمان تکرار می شود مدعی بودند که پیروان مذهب یهود ، در حال اجرای توطئه ای برای ، گرفتن کنترل جهان در دستان خود هستند و باید برای مقابله با این توطئه ، یهودیان را از میان برداشت .
ذهن های بیمار و پریشان تا امروز هم به گستراندن چنین اوهامی مشغول هستند . یهودیان مردمی که می توان آنان را مظهر امید و تلاش دانست ، توانسته اند از قومی پراکنده و زیر ستم که در سراسر جهان پرا کنده بودند ، امروز یکی از قدرتمند ترین ارتشهای جهان را در کشور ی کوچک و در خاور میانه پر اشوب سازمان دهند . براستی این چه فر هنگی است که مردم خود را چنین با امید ، با شور و تغزل از حضیض ذلت در طول کمتر از یک قرن به اوج عظمت بر ساند . این چه مردمی هستند که در مقابله با دشمنی خونخوار و اهریمنی مانند نازی ها چنین موفق و سر بلند بیرون می آیند . آیا علت دشمنی رهبران بنیاد گرای داعش و نظام اسلامی حاکم بر ایران با یهودیان این نیست که این دو فر هنگ ، دو سر نوشت کاملا متضاد را برای مردم خود رقم زده اند ؟
فر هنگ اسلامی جوامعی را که بر آن حاکم بوده است، جوامعی که تا همین چند قر ن پیش جوامعی ثرو تمند و پر قدرت بودند را به عراق و سوریه و ایران امروز رسانده است . در مقابل فر هنگ مردم یهود توانسته در یکی از پر تپش ترین دورا ن حیات بشری یعنی قر ن بیستم ، مردم خود را به اوج قدرت و همبستگی و دولتمداری بر ساند .
در دورانی که تضاد بین سنت و مدرنیته بسیاری از جوامع را دچار شکافهای عمیق سیاسی و اجتماعی و چند دستگی کرده بود ، توان بسیار بالا و اعجاب انگیز سنت و فر هنگ و دین ، یهودی در ایجاد رابطه ای متوازن میان سنت یهودی و مدرنیته ، توانست ، به این مردم توان صد چندان بدهد .
رهبران سیاسی و مذهبی مسلمان بجای اینکه از تجارب روحانیت و روشنفکران یهودی در ایجاد رابطه ای متوازن با دنیای مدرن استفاده برده و از آن بعنوان تجربه ای موفق در ساختن کشوری پر قدرت و جامعه ای متحد ، بهره بگیرند ، با پای فشاری بر اشتباهات تاریخی اشان ، بیشتر و بیشتر در مردابی که خود و مردم خود را به آن دچار کرده اند . فرو میروند . پای فشاری بر فرهنگ آبا و اجدادی در عین مدرن بودن و مبارزه با فرهنگ تحمیلی شیعی – اسلامی ، اینست آنچه که ما ایرانیان مبارز باید از یهودیان در مبارزاتشان برای زنده نگهداشتن ملت خود ف بیاموزیم .
پای فشاری میلیونها یهودی بر ارزش هایشان که بدست نازی ها قتل عام شدند ، حفظ سنتهای فرهنگی و مذهبی از سوی یهودیان و موفقیتی که در ساختن جامعه ای قوی و کشوری پر قدرت به آن رسیدند ، تسلا بخش خاطر بازماندگان همه آنهایی است که فرزندی یا مادری و شاید معشوقی را در آن دوران دهشت و محنت از دست دادند .
من توان روانی اینکه بتوانم تصاویر آن فجایع بشری را در صفحات وبلاگم باز نشر کنم را ندارم فقط گلی سرخ تقدیم به خاطره همه انسانهایی که بدست نا زی های دد منش کشته شدند .

gol
در پایان جمله ا ی پر از امید از دفتر خاطرات آن فرانک ، دختر بهودی که در مخفیگاه خود که یک اتاقک زیر شیروانی بود نوشت .را به یاد گار می اورم .
زیبایی پایدار است، حتی در غم و اندوه، اگر بروی دنبال زیبایی بگردی، هر چه بیشتر خوشبختی را کشف خواهی کرد و تعادل خودت را باز خواهی یافت. هر کس شاد است دیگران راهم شاد می‌کند و هر کس که از شجاعت و ایمان برخوردار باشد، هرگز در بدبختی نخواهد مرد.»

Tagged as: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: