سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

هموطن بر ایران گریه کن

فایل صوتی 

افق جنگ داخلی در ایران . آیا اجتناب از آن دیر شده است و ایران به سرنوشت عراق و سوریه و لیبی ، دچار خواهد شد .

 

 

 

برای شنیدن فایل صوتی بر روی بلندگو کلیک کنید  

لینک صدای مقاله

Tagged as: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: