سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

آب تنی بلژیکی ها در روز عشاق

این خبراز سایت یورو نیوز فارسی نفل شده است .
valentin
بلژیکی ها در روز عشاق ، در آب سرد دریای شمال ، اب تنی کردند 

برغم هوای سرد و وزش شدید باد، دهها نفر از مردم بلژیک به مناسبت روز عشاق در دریای شمال آب تنی کردند. این حرکت در حمایت از کودکان سرطانی انجام شد.

 

 

 

Tagged as: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: