سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

پیرمرد نحس

that is true

آخرین ایستگاه

کم کم دارم به این باور میرسم که از زمانی  که خمینی در سال 57 پاش رو روی خاک ایران گذاشت با خودش یک نحسی رو هم اورد   که حالا حالا ها دامنگیر ما شده و خواهد شد چون از اون روز تا امروز دریغ از آرامش .یک نحسی بزرگ که با خودش خیلی بلاها رو آورد جنگ بیکاری گرونی دروغگویی ریاکاری حقارت اقتصاد ورشکسته  غارت بیت المال و….پیرمرد نحس با اینکه  از دنیا رفت  ولی نحسی اون هنور که هنوزه دامن کشور عزیزم ایران رو گرفته ..به امید روزهای پر از آرامش .

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: