سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

خمینی نه آخوندی روحانی که مستبدی با مشت آهنین بود

 

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

telegram-pic-150x150
alandgoo

در باز نشر صدای حق طلبانه مردم ایران ما را یاری دهید 

: ادامه دهندگان راه تو امروز همین کار ها را می کنند و جوانان گرسنه و در هم شکشته رابر سر هر میدن اعدام می کنند و دانشجو و کارگر را بر سر هر برزن شلاق می زنند . الحق که اینان فرزندان خلف خمینی هستند و باشد که ملت روزی از زنده و مرده اینان حساب بکشد

خمینی در این سخنرانیش تمام آن حرفها که حکومت اسلامی ، حکومتی دمکراتیک است ، اینکه همه در بیان نطرات خویش آزاد هستند را فراموش کرده و اکنون که توانسته قوای مسلح مدافع حکومت را سازمان دهد ، چهره واقعی خود را نشان می دهد و می گوید هر آنقدر که حکومت اسلامی کشته  است کم بوده است ، وی می گوید باید بساط دار زدن را بر سر هر میدان بر پا می کرد ، باید به خمینی گفت : ادامه دهندگان راه تو امروز همین کار ها را می کنند و جوانان گرسنه و در هم شکشته رابر سر هر میدن اعدام می کنند و دانشجو و کارگر را بر سر هر برزن شلاق می زنند . الحق که اینان فرزندان خلف خمینی هستند و باشد که ملت روزی از زنده و مرده اینان حساب بکشد

**************************************************************************

19- ایران و دور باطل استبداد و انقلاب 

18- هر چه فریاد دارید بر سر حزب الله بکشید 

 

Tagged as: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: