سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

کارگر، دانشجو و زن ایرانی شلاق خورده آنگاه که برخیزد هر حزب اللهی را از روده هر آخوندی آویزان خواهد کرد .

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

telegram-pic-150x150
alandgoo

در باز نشر صدای حق  طلبانهمردم ایران ما رایاری دهید  

تکان دهنده ترین اخبار این روزها شلاق خوردن دانشجو ، کارگر مظلومی که حقوق عقب مانده خود را طلب می کند ، زن و مرد و بهایی و هر ایرانی حق طلب است . گرگ زاده ای به نام ” علی خمینی ” از مدیریت گرگی به نام ” خمینی” برای حفظ حکومت دفاع می کند . مدیریت اعدام و شکنجه مدیریت تحقیر انسان و انسانیت ، مدیریت زندان ، مدیریت نابرابر ترین حکومت ها در جهان ، مدیریت مدیران اختلاسگر حزب الله   مدیریت فحشا دخترکان خرد سال  ، مدیریت اداره امور بدست غیر متخصص ، مدیریت بوجود آمدن مشتی تازه بدوران رسیده  ، مدیریت مشتی فقیه کم اطلاع از امور جهان ، مدیریت فراوانی جاسوس بیگانه در مهمترین مراکز امور اداره کشور ، اینها که گفتم شعار و تبلیغ نیست به روزنامه هایی که در داخل ایران چاپ می شوند مراجعه کنید ، همه این اخبار را در آنجا با سند ومدرک و مرجع پبدا می کنبد .

امروز ” علی خمینی ” با ادعای اصلاح طلبی  و در عین حال برای حفظ امکانات و میلیونها تومانی که هر ماه از بیت خامنه ای دریافت می کند ، به تایید اعدام و شکنجه و تحقیر ایرانیان می پردازد .

شما حزب اللهی ها استبداد را بر پا کردید ، خون اول را شما ریختید ، ما مردم ایران نیر انقلاب خواهیم کرد ، انقلابی که بساط ظلم شما را خواهد سوزاند ، انقلابی که کارگرشلاق خورده ، دانشجوی اخراج شده ، زن ودختر تحقیر شده بر پا خواهند کرد . انقلابی که خون ستار بهشتی را باریختن خون شما حزب اللهی ها پاسخ خواهد داد ، انقلابی که از حق ” هاله سحابی ” دختری را که بر سر جنازه پدرش کشتید نخواهد گذشت ،  انقلابی که ندای حق طلب خود را از مبارزه هزاران “ندا”ی در خون طپیده می گیرد .انقلابی که بساط جماران را با خاک یکسان خواهد کرد و انقلابی که هر آخوند را از روده هر حزب اللهی آویزان خواهد کرد .

****************************************************************************

15- انقلاب رنگی در ایران انقلابی به رنگ سرخ خواهد بود 

9-حزب الله خود منبع اصلی فساد اقتصادی در ایران است

14-» حزب اللهی » اگر پولدار نباشد بی عرضه است !

 11-حزب الله و روحانیت در مقابل مردم

 

 

Tagged as: , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: