سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

تعقیب یک اتومبیل که یک موتور سوار را زیر گرفت بوسیله دهها موتور سیکلت ران

 

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

telegram-pic-150x150

دسته ای از متور سو.اران در حال گرد همایی برای بر پا کردن یک مانور هستند . اتومبیلی که حاضر به توقف نیست ، یکی از آنها را زیر گرفته و اقدام به فرار می کند . این ویدیو 10 دقیقه تعقیب و گریر این موتور سواران و اتومبیل در حال فرار را نشان می دهد . در لحظات  آخر ، اتومبیل در ترافیک گیر می کند و یه چنگ موتور سواران می افتد . لحظات آخر ویدیو را که درگیری شدیدی میان موتور سواران و راننده اتومبیل زع نی دهد را به خاطر خشن بودن حذف کرده ام .

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Tagged as: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: