سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

فحشا رسمی در حکومت اسلامی با قرانت چند کلمه و البته گرفتن حق و حساب از سوی “عاقد “

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

telegram-pic-150x150

 ممکنست بگویید چه اشکالی دارد ، دونفر می خواهند باهم ارتباط داشته باشند ، چرا  نام آنرا فحشا می گذارید . موضوع مهم در این باره اینستکه ارتباط آن دونفر به هیچکس ربطی ندارد  و حرف این نوشته هم این نیست که چرا دونفر می خواهند با یکدیگر و برای دوره ای معین زندگی کنند ، اما اگر قبول کنیم که این ارتباط خصوصی است و به هیچ کس مربوط نیست می توان گفت که تصمیم آن نفر به اخوندهام که خود مظهر فساد مالی وسیاسی و اکنون غیر قابل اعتماد ترین افراد در جامعه ما هست اند  مربوط نیست . چرا باید ارتباط خصوصی افراد از کانال آخوند بگذرد ؟ و دوم اینکه اگر به کلمات این جرثومه فساد که در این و.یدیو آمده است گوش کنید می گوید رضایت همسر مرد شرط نیست  و مرد می تواند تا 4 زن رسمی و هرچقدر بخواهد صیغه داشته باشد . چرا در غرب که ادعای دین و دینداری هم ندارند هیچگاه چند همسری مرد توسط مراکز قانونی و مذهبی تایید نمی شود ؟ و اگر زن اثبات کند که شوهرش با زن دیگری ارتباط دارد ، ان مرد دچار مشکلات جدی شده و در صورت درخواست طلاق از سوی زن ،  آن مرد موظف به پرداخت ضرر وز یان هنگفت به همسر خود می شود . صیغه و چند همسری نابود کننده نهاد خانواده و رسمی کردن فساد  اخلاقی مردان و البته کمی هم سود از آن نوع که اسمش بد است و پولش خوب است برای قشر انگل اخوند است .

//////////////////////////////////////////////////////

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: