سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

آیا بر خورد رهبر حکومت اسلامی با ” کودکان ” و نوباوگان غیر عادی است ؟.

parcham2

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

 بعد از ا فتضاح یکی از معتبرترین قاریان وابسته به بیت رهبری در ارتباط با ا تهام  داشتن ارتباط با کودکان نابالغ و نوجوانان و ادعای متهم ” سعید طوسی ” مبنی بر اینکه ” خامنه ای ” خود امر بر بستن و عدم پیگیری پرونده را داه است . توجه بسیاری به بر خورد های غیر عادی ” خامنه ای ” نیز در هنگام بحضور پذیرفتن کودکان و نوجوانان جلب شد . در این دو ویدیو شما خودنیز متوجه این بر خورد عیر عادی می شوید . در ویدیوی اول ، کودکی که به حضور وی آورده می شود بنحو زننده ای و چند بار از سوی ” خامنه ای ” بوسیده می شود . در ویدیوی دوم  با نوجوان افغان نیز به همین صورت بر خورد شده و خامنه ای  چند ماچ آبدار از گونه  وی می گیرد و  خامنه ای بعد از چند لحظه باز می گوید : بگذار باز ماچ دیگری بکنم . تا آخرین لحظه ای که نوجوان افغان نزدی وی است دست وی را در دست خود دارد و بنحو غیر عادی  دست نوحوان را مالش می دهد . البته روانشنا سان و رفتار شناسان  بهتر می توانند   در این باره  نظر تخصصی بد هند  اما در نظری سطحی هر کسی متوجه این بر خورد عیر عادی می شود .  رهبران سیاسی و مذهبی  همانطور که در ویدیو می بینید عموما در بر خورد با اظهار لطف به کودکان بسیار سطحی دست کودک را گرفته و حداکثر بوسه ای بسیار سطحی بر پیشانی و یا گونه کودک می زنند که در مقایسه با بر خورد خامنه ای با کودکان  می توان متوجه بر خورد غیر عادی وی شد .

*******************************************************

عربده کشی های جنگ طلبان در ایران در یک ویدیوی آموزشی سپاه . جماران » نوشیدن زهر » ، » خمینی » را فراموش کرده است . + وید

افشاگری بی سابقه » مهدی خز علی » در باره شکست سیاستهای نظامی » رژیم » و قاسم سلیمانی+ ویدیو

فریاد درد الود و اعتراضی یک روحانی از وضعیت نابهنجارنیازهای جنسی جوانان در ایران + ویدیو

رقص و پایکوبی مبتذل مجاهدین طالبان با » دوجنسیتی های » پاکستانی .+ ویدیو . هشدار : نمایش مبتذل و مناسب کودکان نیست

مجری شبکه من و تو خانم ارام بلند پز : من » همجنس باز » نیستم . من » همجنسگرا» هستم + ویدیو

يك ملای 60 ساله در ولايت غورافغانستان با ادعای داشتن + ویدیو .اجازه از پدرو مادر سعی در در اختیار گرفتن یک دختر 6 ساله

مفتی معروف افغانستا ن » قاضی نذ یر احمد » ، زن خبر نگا ر خارجی را ، به تجاوزحواله کرد!! + ویدیو

Tagged as: , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: