سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

رقص بابا نوئل ها درشب کریسمس در جلفای اصفهان

 

parcham2

 به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

به رقص بابا نوئل ها نگاه کنید ، با یک آهنگ فارسی در حال رقصیدن هستند ، مردم هم دست می زنند  و از بلندگو یک آهنگ شاد فارسی پخش می شود . اینجا استانبول نیست که یک داعشی و تروریست کله خر ، به اعتراض به بزرگداشت شب سال نو ، مردم را به خاک و خون بکشد ، اینجا ایران است و مردم این کشور ، حزب اللهی را از توش و توان انداخته اند و د ر خیابانها می زنند و می رقصند ودندان بنیاد گرایی اسلامی را  از بیخ کشیده اند . داعشی های ما دیگر جرات درگیری با مردم را  ندارند . شاد باشید و شاد بخوانید و برقصید تا چشم هر آنکس که دیدن شادی مردم را ندارد بترکد .

 

 

*************************************************************

عکس های وسوسه بر انگیز «نعیما طاهری » نوه «خمینی» با کشف حجاب کامل در کانادا.

3- حکومت آخوندی فقط ظلم ، فقط جنگ . شعار تظاهرات کنندگان در پاسار گاد+ ویدیو

اولین ویدیو ها از حضور گسترده ایرانیان در پاسا ر گاد در زاد روز » کوروش بزرگ «

از رقص آزادانه زنان در خیابانهای «اسپانیا » تا شنای مخفیانه زنان بکینی پوش در سواحل خزر + 3 ویدیو

.کوروش پاشو ببین کشور تو راه مهیبیه پاشو بنگر که ملت توی خواب عمیقیه + ویدیو رپ

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: