سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

کشته شدن 3عضو نیروی انتظامی و 2بسیجی در درگیری ، هشدارآغاز جنگ داخلی است ، “سپاه و خامنه ای ” مقصران اصلی هستند .

parcham

.سرکوب سپاه و خامنه ای ” ایران را بسوی “جنگ داخلی” می راند

 

آنچه که دیروز در خیابان ” سلطنت اباد ” در تقابل میان طرفداران  قطب دراویش گناابادی ” و نیروهای بسیج ( سپاه ) و انتظامی گذشت ، هشداری جدی است که سرکوب شدگان توسط سپاه و بسیج و نیروهای حکومتی دیگر نمی توانند این سطح از خشونت را از جانب نیرو هایی که باید حافظ امنیت مردم باشند تحمل نمایند . در همه دنیا مردم هر جامعه ای برای نیروهای امنیتی و انتظامی احترام قائل هستند ، اما در حکومتهای استبدادی این نیروها به ارتش خصوصی دیکتاتورومستبد تبدیل شده و با ادامه سرکوب هر معترض و مخالف به شدیدترین وجه ، خود را در معرض مقابله به مثل از سوی سرکوب شدگان قرار می دهند ، امری که اگر عمومیت یابد و هر بار که نیروهای سپاه و بسیج و انتظامی در اجرای دستورهای فرماندهان خود بخواهند مردم را سرکوب کنند ، با مقابله به مثل روبرو شوند و این امر بارها و بارها تکرار شود ، این همان آغاز جنگ داخلی است !

 

40 سال است که حاکمان نابخرد ج.ا. با انحصار طلبی ، هر نیروی مخالف و دگر اندیش را از مدیریت کشور محروم کرده اند ، 40 سال است که دگر اندیشان را دستگیر می کنند، در بیدادگاهها محکوم کرده، زندانی کرده، شکنجه داده ،  می کشند و سربه نیست می کنند ، در یک دهه اخیراما سرکوب را از دگر اندیشان و فعالان سیاسی به فعالان امور اجتماعی گسترش دادند ، کارگر و زن و کارمند و دانشگاهی را شلاق زذند ، به بهایی و اهل سنت و دراویش ظلم بی حد و حصر می شود ، درویشان  این هموطنان ما که اساسا خود را از سیاست دور نگهمیدارند در سال 1384 بعنوان فرقه شیطان پرست ، مورد اهانت قرار گرفتند و حسینیه اشان بر سرشان خراب شد ، این همه ظلم را حکومتی مرتکب می شود که فساد و اختلاس و نابرابری در آن بیداد می کند ، ناکار آمدی و بی لیاقتی سردمدران سپاهی و آخوند زندگی را بر همه ایرانیان تلخ کرده است ، ، حکومت اسلامی هیچ عقلانیتی برای کاستن از تنش در جامعه ای که گسلهای دهشتناک فقز و قساد و فحشا ونابرابری اجتماعی ، قومینی ، جنسیتی ، مذهبی ، آنرا تهدید می کنند از خود نشان نداده و با توجه به ذهنیت خرافی و قدرت طلب  خود ، هر دم به تنشهای داخلی و خارجی  می افزاید ، اصلا مهم نیست که همین دیروز چه کسی اتوبوس را به میان ” ماموران نیروی انتظامی ” راند ، سازمانداده شده بوده است یانه  ، آنچه مهم است  اینکه فردی دیگر نتوانسته این همه سرکوب را تحمل کند ، فقظ حزب اللهی ها نیستند که حاضرند برای بر آورده شدن هدفشان ، عقل و خرد را کنار بگذارند ، چه کسی دو بسیجی را کشت  ، سرکوبگری خود حکومت دارد زمینه برخورد متقابل را فراهم می آورد ، مطمئنیم که لباس شخصی ها و بسیجی ها در سرکوب هر معترض خشونت بیحد به کار می گیرند ، مگرهمین ها نبودند که در تظاهرات دی ماه 25 نفر را کشتند ، سرکوب  ماموران امنیتی و انتظا می ، ظلم سردمدارن حکومت ، ایرانیان معترض را در آستانه عصیان و طغیان قرار داه است ،  برخورد متقابل مورد ظلم قرار گرفتگان در مقابل عمله ظلم حکومت ، پدیده آشنایی است که چند سال قبل در سوریه دیده شدو منجر به جنگ داخلی و نابودی آن کشور شد . زمان شاهد باش که این سپاه و خامنه ای ، این نیروی انتظامی و بسیجی بیرحم هستند که مردم را به برخورد متقابل وخشونت تحریک می کنند ، زمان شاهد باش که ایران در پرتگاه جنگ داخلی است ، ایران به جنگ داخلی فرو می غلطد و مسبب آن نه آن کارگر شلاق خورده ، نه زن مورد ظلم قرار گفته ، نه درویش صلح طلب ، نه بهایی سرکوب شده ، نه اهل سنت فاقد ابتدایی ترین حقوق ، که ” خامنه ای ” مستبد ، سپاه سرکوبگر و نیروهایی هستند که جز به افزایش قدرت طلبی تک صدای خود به هیچ چیز نمی اندیشند ، اکنون دیکر سرکوب شدگان را توان تحمل نمانده است ، و بزودی برخوردهای انتقامجویانه از سوی مردم نیز آغاز خواهد شد ، دریغ ودرد که ج.ا. ایران را در استانه جنگ داخلی قرار داده است . دو سال پیش چنین روز هایی را پیش بینی کرده بودیم . امروز اما آهسته آهسته آنرا به چشم می بینیم .

Tagged as: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Categorised in: Uncategorized, انتخابات ریاست جمهوری 1392, تحلیل سیاسی هفته, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: