سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

                                  در نقد انقلاب                               

 kavefargif

                                  در نقد انقلاب                               

” خانه ای در گذرگاه تاریخ”  

سریالی را که می بیند به بررسی دلایل” شکست انقلاب در شوروی” و ریشه های آن شکست می پردازد .  فراموش نکنیم که “اصطلاح شکست انقلاب ” اساسا  برای برخورد با”فروپاشی  اتحاد جماهیر شوروی “از سوی گروههای سیاسی چپ انقلابی و یا مارکسیست – لنینیست به کار برده می شود و علت آنهم می تواند این باشد که ” در سال 1991  ” حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ” رهبری خود بر کشور را از دست داد .

  بررسی ” انقلاب اکتبر ” برای فعالان سیاسی کشورمان از یک جهت دیگر هم اهمیت دارد و آن اینکه  انقلاب اکتبر و انقلاب 1357 در ایران هر دو در داشتن نقد به مدرنیته ” مشترک بودند ، هرچند که هر کدام بدلایل کاملا متفاوت و از مواضع مختلف این نقد را بیان می کردند . ،اما از انجاییکه این دو واقعه  در نقد مدرنیته و چالش میان سنت و مدرنیته درهر دو این کشورها صورت گرفتند ، و هردوانقلاب باید بتوانند و می توانستند برای پاسخ دادن به نیازهای تاریخی ملتهایشان به یک  پرسش اساسی و آن اینکه ” با مدرنیته چه باید کرد ” پاسخ دهند ، این دو انقلاب از این منظر دارای سرشت واحدی هستند. از این منظر انقلاب اکتبر و حتی انقلاب 1357 در ایران  شکست نخورده اند  و به اشکالی متفاوت ادامه دارند .

انقلاب اما در ایران تحت رهبری ” نیروهای اسلامی ” قرارگرفت و اکنون بعد از چهار دهه با چالش های جدی در پاسخ دادن  به اهداف اساسی تاریخی مردم ایران و از جمله ” عدالت اجتماعی ” و ” دموکراسی ” روبروست . دوران انقلابی درایران تا حال به انجام نرسیده است و مبارزه اجتماعی- طبقاتی سخت و بیرحمانه ای  هنوز در کشور ما در جریان است .

 دیدن این سریال را به همه آنهایی که موضوع  شکست انقلاب 1357 هنوز برایشان مطرح است پیشنهاد می کنیم . این فیلم و سناریوی آن هنوز به فارسی تر جمه نشده اند و من خود عنوان ” خانه ای در گذرگاه تاریخ” را برای آن برگزیده ام .  

بخش اول سریال   click-512

بخش دوم سریال    click-512

بخش سوم سریال     click-512

بخش چهارم سریال     click-512 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: