سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

از دو سوی آمو MP3

azdussoie amu.jpg

از دو سوی ـمو برنامه ای از بی بی سی فارسی که به معرفی تازه های دنیای موسیقی در افغانستان و تاجیکستان می پردازد  این برنامه هفگی است و در درروزهای دوشنبه در 10 دقیقه آخر چشم انداز بامدادی پخش می شود و مجری آن ” زیور شاه محمد ” می باشد 

برای شنیدن بر روی تاریخ پخش برنامه کلیک کنید برای دانلود کردن راست کلیک کنید 

17/12/2018-26/9/1397

26/11/2018-05/09/1397 19/11/2018-28/08/1397 19/02/2018-30/11/1396
03/12/2018-12/09/1397
 
 
 
 
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tagged as: , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سرگرمی و طنز

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: