سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

تقدیس مرگ و تحقیر زند گی ، اینست شعار ج.ا. برای هواداران ساده دل و گسیل آنان به جبهه های مرگ

بسیاری را گمان بر اینستکه ج.ا. هوادارانی دارد که برای دفاع از “ولی فقیه و ” نظام اسلامی ” حاکم بر ایران ، آماده فدا کردن جان و هست و نیست خود بوده و بخاطر همین هم در مواردی شاهد این هستیم که حتی دشمنان و مخالفان نظام فقها در مقابل آن احساس ضعف کرده و حتی به نوعی آنرا تقدیس می کنند .

هدف این نوشته آنستکه نشان دهد که اتفاقا شهادت طلبی هواداران نظام بخودی خود بیانگر بر حق بودن گفتمان و نظریه سیاسی ای که از آن دفاع می کنند نیست و این نوع شهادت طلبی ریشه در نوعی به بن بست رسیدن در زندگی و عدم توانایی در سازگار کردن خود با دنیای پر شتاب مدرن و متجدد را داشته  و چون جهان بینی و زندگی اجتماعی مورد تبلیغ از سوی مدعیان تئوری ولایت فقیه توان سازگار کردن خود با زندگی مدرن را ندارد هوادارانآن به نوعی پوچی و فرار از دنیا رسیده اند

  هواداران  ساده و مردمی نظام اسلامی و ولایت فقیه چون در اجرای کردن اهدافی که برای آن تلاش های بسیار کرده ، خون های بسیار ریخته ، دست به جنایت زده اند و حتی به قول ” خمینی ” برای حفظ نظام ” احکام خدا ” را هم که برای یک مسلمان معتقد پیوند دهنده وی به  کائنات و عرش اعلاست را زیر پا گذاشته اند و دوستان و همراهان بسیاری را در این راه از دست داده اند ، و اکنون می بینند تقریبا در هیچکدام از آن اهداف نظیر داشتن جامعه ای دینی و بهنجار ، جامعه ای که در آن فاصله طبقاتی بیداد نکند خبری نیست و از سوی دیگر با دشمنی محروم ترین اقشار اجتماع هم روبرو هستند واتفاقا اختلاسگران خود از مقامات اصلی همین نظام ” عدل علی ” هستند به نوعی دلزدگی از دنیا و پاک کردن وجود خود از هستی و دنیایی که آنرا پر از دروغ و تقلب می دانند و احساس می کنند از ” امریکا ” و ” روسیه ” و ” انگلیس ” گرفته تا برادران اصلاح طلب خودشان همه می خواهند آنها را از سیاست و اجتماع حذف کنند ، به نوعی پوچگرایی ، تقدیس مرگ و تحقیر زندگی رسیده اند و به مرگ لبخند می زنند .

 در ویدیویی می بینیم که دوتن از بسیجیان  در حالیکه آخرین لحظات زندگی خود را می گذرانند ، شروع به مسخره بازی و گفتن اشعار تمسخر آمیز می کنند یکی از آنها در حال تکرار جملات روضه گونه خنده دار اشکی را که از گوشه چشمش فرو می غلطد پاک می کند ،  این قطره اشک برای چیست ؟ وی این دنیا را ناکام ترک می کند و برای همین نمی تواند اشک نریزد و در همان حال  می داند که تلاش او و امثال او برای بهزیستی خود و جامعه اش در چهارچوبی به نام ” ولایت فقیه ” به بن بست رسیده و افق دیگری هم در مقابلش گشوده نیست  بیا بیخیالی پیشه کنیم و به مرگ لبخند بزنیم ،  این دیگر شهادت طلبی نیست ، این تحقیر زند گی است که  یک بسیجی معتقد می خواهد از آن بگریزد تا راحت شود تا شاید در آن دنیا آمال و ارزوهایی که در این دنیا دست نیافتنی بودند پیدا کند .

 

درست همین موضوع تحقیر زندگی و مرگ طلبی را در میان هواداران ” داعش ” می بینیم  ، ویدیویی که حمله کنند گان به مراسم ” رژه اهواز ” از خود باقی گذاشتند دو جوان را نشان می دهد که درست به مانند این دو بسیجی ، می خواهد به مخاطب خود اثبات کنند که ” مرگ و شهادت ” برای آنان از عسل هم شیرین تر است و برای وصال به وعده هایی که خدا به آنها در آن دنیا داده است سر از پا نمی شناسند ، آیا در ماند گی این جوانان روان پریش خود دلیل گویای به بن بست رسیدن تمدنی که سر دمداران اسلام سیاسی مدعی رسیدن به آن هستند نیست؟

 فاشیزم در آلمان  هم درست در شرایطی توانست هوادران میلیونی توده ای جذب کند که ” آلمانی ها ” بعد از پایان یافتن ” جنگ اول جهانی ” و در حالیکه بخاطر شکست های نظامی و  از دست دادن سرزمین هایشان بشدت از اروپا و جهان مدرن و صنعتی دلزده شده بودند ، آلمان را برای خود کوچک و برای بدست آوردن ” فضای حیاتی بزرگتر ” به توسعه طلبی و اشغال سرزمین های بیگانه دست زدند و کشور خود و دنیا را با فاجعه روبرو کرده   میلیونها انسان را به کشتن دادند .

بعضی از هواداران ایدئولوژی مرگ آور ” فقیه ” از اقشار اجتماعی حاشیه ای اجتماعی و یا قومی هستند که امیدی به ترقی و یا هماهنگ کردن خود با دنیای پیچیده مدرن را ندارند  و یا از اینکه دولتهای شبه مدرن به خواسته های آنها توجهی کنند ناامید شده اند از این میان می توان به جذب جوانان ” هزاره ” افغانی توسط سپاه قدس توجه کرد و یا نزدیکی ” حوثی ” های یمن به ج.ا. نیز در این دسته بندی می گنجد . جوان هزاره ای که در مملکت خود افغانستان و یا در پاکستان همه جا با توهین و تحقیر روبرو شده است اکنون می بیند در مملکت اقا امام زمان فقط با اهدای خون خود می تواند احترام بخرد ، به سوریه می رود تا با فرار از این دنیا برای بازماندگان خود احترام و منزلت اجتماعی و در آن دنیا برای خود قطعه ای از بهشت را بخرد . این خود نیز نوعی از رسیدن به بن بست و پوچی است .

 البته هواداران ” خامنه ای ” و ” ابو بکر البغدادی ”  نه فقط کشور خود که تمام دنیا را برای خود بیگانه ، آلوده و کوچک دانسته ودر پی شکست در فتح سرزمین های دیگر  برای رسیدن به نا کجا آباد آرزوی رفتن دنیای دیگر را دارند .

 نکته قابل تذکر اینکه دنیا گریزی  و طلب مرگ اصحاب ” خامنه ای ” و ” بو بکر بغدادی ” ، تا زمانی است که این هواداران  در مراحل پایین سلسله مراتب تشکیلات داعش و یا بسیج و سپاه هستند ، همین شهادت طلبان بی باک به محض اینکه به رده های بالای تشکیلات مربوطه که امکان زندگی مرفه و بر خوردار از مسافرات ، مهاجرت به آمریکا و اروپا و داشتن پاسپورت های گوناگون را پیدا می کنند ، عموما به اصلاح طلبی در اندیشه های بنیاد گرایانه تمایل پیدا کرده و دیگر خبری از آن شهادت طلبی و دنیا گریزی وضدیت با مدرنیته و ….. در میان آنان پیدا نمی کنید ، علت و تحلیل این دگردیسی مجال دیگری میطلبد . در عین حال رهبران جریان دنیا گریزی و شهادت طلبی معمولا خود از بالاترین امکانات پزشکی ، رفاهی ، زندگی لوکس  و یا حتی دعوا بر سر مدارک دانشگاهی و عناوین مدرن دکتر و خلبان و مهندس استفاده برده و این خود در چشم هوادران رده پایین بازهم دلیل دیگری بر غدار بودن دنیا و محاصره شدن مومن توسط عناصر دنیا پرست قلمداد شده که در این حالت اگر هواداری که به تناقض می افتد   درون گرا باشد روحیه شهادت طلبی و دنیا گریزی در وی تقویت می شود و اگر برون گرا وفعال باشد  یا به دنیا پرستی محض روی می آورد و یا در مقابل این همه دروغ و تقلب رهبران خود می ایستد که نمونه هایی از این ایستادگی را در دستگیری شدن دانشجویان موسوم به ” عدالتخواه ” و شلاق خوردن آنان شاهد بودیم .

ویدیوی مرتبط

 ویدیوی مرتبط  ” بازگشت لمپن و لات معروف هانی کرده از سوریه “

ویدیوی مرتبط – سازماندهی کلاه مخملی ها برای حضور در راهپیمایی های حکومتی 

Tagged as: , , , , , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: