سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

بازداشت روح‌الله زم، شگردهای اطلاعاتی ایران چطور عمل می‌کند؟

 

دو کارشناس برنامه صفحه دو بی بی سی فارسی ، در این برنامه به احتمالات مختلف احتمال دستگیری ، روح الله زم و احتمال استفاده از وی در درگیری های میان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه ، می پردازند

دانلود صدا 

Tagged as: , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: