سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

زندانیان و اوباش فعال در تخریب ها و سرکوب تظاهرات

یک  مشاهد ه گر از ایران می گوید که افرادی را با کاپشن های سیاه دیده است که در تخریبها دست داشته اند  همین افراد با چنین لباسهایی در رژه نیروهای ضد شورش نیز دیده شده اند 

بر اساس تصاویر منتشره  کاملا مشخص است که بخش مهمی از نیروها به کار گرفته شده تحت عنوان نیروهای ضد اغتشاش ، زندانیان و اوباشی هستند که توسط ” سپاه ” و ” بسیج ” سازمان داده شده اند و فعالیت چشمگیر این دسته از افراد در ضرب و شتم تظاهرکنند گان توسط بسیاری از شاهدان تایید شده است ، شک نکنید که وقتی اوباش و جنایتکاران با حمایت سازمانهای مسلح به خیابان می آیند ، اینان خود و حتی بدون اجازه از مافوق ، به قتل و کشتار و آتش زدن و البته غارت اموال عمومی و تعرض به نوامیس مردم دست خواهند زد .” ج.ا.” اولین نظامی نیست که ننگ استفاده از جنایتکاران و جانیان را برای برخورد با مخالفان ، بر خود می پذیرد ، رژیمهای فاشیستی آلمان و ایتالیا نیز افرادی با نام سیاه جامگان داشتند که از میان همین قماش از جانیان تشکیل شده بود و جالب است که یونیفرم جانیان سازماندهی شده توسط ” سپاه ” نیز سیاه رنگ است  درجه قساوت و جنایت بکار گرفته شده از سوی جانیانی که با مجوز حکومتی به خیابان می آیند ، قابل تصور نبوده و در در تظاهرات اخیر نیز نمونه های آن به خوبی به چشم خورد

This slideshow requires JavaScript.

به قیافه ها و طرز لباس پوشیدن افراد حاضر در یک رژه رسمی نیروهای انتظامی بر گزار شده در یکشنبه سوم آذر ماه نگاه کنید ، آیا اینان جز همان اوباش ، اراذل و زندانیان جانی سازمان داده شده توسط “سردار همدانی ” هستند ؟

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: