سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

سلام فرمانده بیعرضه ، امام بی معجزه ، سید علی روضه خوان

 از قدیم گفته اند کافور نهند نام

کشور در اوج بی تدبیری ها به مانند خود رو بی راننده ای با سرعت تمام بطرف سقوط به دره ای عمیق است ، نزدیک به 40 میلیون از مردم کشور زیر خط فقر زندگی می کنند ، صحنه  های اعدام ، درگیری های مسلحانه ، زور گیری های دهشتناک ، اعتصابات و تظاهرات اقشار مختلف مردم در اعتراض به بیعدالتی ها ، کارگر و کارمند و بازنشسته هایی که حقوق حداقلی خود را هم دریافت نداشته اند ، فرو نشست زمین ، خشک شدن دریاچه ها ، شوک قیمتی و با لا رفتن قیمتها تا 200 و 300 در صد و در این میانه سرود سلام فرمانده که بیشتر مهوع می ناید تا مهیج  . این چگونه فرمانده ای است که کشور دشمن ولایت  سربازانش را در مرکز تهران ، ترور می کند ، مراکز اتمی اش رامنفجر و اسناد محرمانه رژیم را بار چند کامیون کرده میبرند.

 در فرهنگ ما مسلمانها ، امام و پیامبر و نماینده خدا ، حتما و قطعا صاحب معجزه اند ، اما رضا ضامن آهو ، آن یکی شیر گرسنه را وادار میکرده که غذای خودرا به شیر ماده بدهد ، آن دیگری امام با سوسمار حرف میزده و دیگرش ذوالجناح با وفا را داشته است ، آقای امام خامنه ای معجزه شما چیست ؟  آمار اول اعدام در جهان ، آمار اول تحریم و تورم ، آمار اول دشمنی همه کشورها و انزوا  ، آمار اول دزدی و اختلاس ؟ با چه رویی نام خود را  نایب فرمانده می گذاری

البته گفته شده که این سرود برای امام زمان است ، اما کیست که نداند منظور از امام زمان ، نائب برحق وی بر روروی زمین سید علی روضه خوان است . براستی که مرزهای وقاحت و بیشرمی را جابجا کرده اید . ، کدام فرمانده ؟ کدام امام

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: