سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

تظاهرات 300هزارنفره در اسراییل بدون تلفات و تظاهرات 80 هزار نفره در ایران ولایی 537 کشته و هزاران زخمی

خامنه ای  میگوید که اسراییل در 25 سال آینده از بین خواهد رفت و اخیر هم در یک سخنرانی خود گفت که بازهم زودتر .

 اینکه  ولایت حاکم بر ایران زودتر به زباله داتی تاریخ خواهد پیوست و یا آنطور که ولایی ها می گویند اینان خواهند توانست یگانه کشور یهودی جهان را از روی نقشه پاک کنند ، هیچکس نمی داند و قابل پیش بینی هم نیست . وقوع هر حادثه ای در شطرنج سیاست به توازن قدرت ، وقوع حوادث غیر قابل پیش بینی ، عوامل غیر غیر قابل کنترل  و دهها فاکتور  دیگر مربوط است .

 اما انسان بنا بر ماهیت نیک خود که بطور طبیعی از پندارو رفتار  و کردار نیک حمایت می کند ، خواهان ادامه حیات نیرویی است که منبع شر نباشد .

 ببینیم تمدن ولایی و تمدن یهودی یعنی دو دولت اسلامی و دولت اسراییل  در یک مورد معین یعنی برخورد با تظاهر کنند گان هموطن خود  چه ویژگی هایی از خود نشان دادند  و بر همین مبنا یک ایرانی  با توجه به منافع ملی خود می تواند آرزوی ی مرگ و یا طول عمر برای کدام یک ازاین دو داشته باشد .

همانطور که قطعا شنیده و در اخبار خوانده اید علت بیش از 90% مرگ تظاهر کنند گان  در چند سال اخیر در ایران ضربت جسم سخت و یا مرگ بر اثر ضرب و جهر اعلام شده است . در گزارش اخیر سازمان حقوق بشر ایران در تظاهراتی که از شهر یور ماه اخیر و در پی کشته شدن زنده یاد” ژینا امینی ” بر پا شد و تا به امروز هم با افت و خیز هایی ادامه دارد 537 نفر کشته شده و4 نفر اعدام شده اند که از میان کشته شد گان 48 زن و 67 کودک وجود دارند .  همچینن در همین مدت 309 نفر اعدام شده اند که می توان گفت علت تسریع در اجرای حکم این اعدامها ایجاد ترس و رعب در دل مردم و بخصوص ساکنان استانهای مرزی کشور از جمله کردستان ، سیستان و بلوچستان بوده است .بر اساس گزارش حتی آژآنس های خیری داخل ایران  مرگ بسیاری از کشته شدگان ، بر اثر ضرب و جهر و مرگ ناشی از برخورد جسم سخت بوده است . دقت کنید یعنی فرد دستگیر شده را یا در خیابان ویا در بازداشتگاه نه برای اخذ اطلاعات ، نه برای اجرای حکم مثلا شلاق بلکه از روی عصبانیت  و گرفتن زهر چشم ، آنقدر با باطوم و مشت و لگد زده اند که فرد در حالیکه غرق خون بوده واز درد فریاد میزده ، شمع وجودش بخاموشی گراییده است ، یعنی ببنید یک موجود حزب اللهی که این اعمال را انجام میدهد ، دیگر اساسا از رده انسانیت خارج شده است ، مانند یک جانور وحشی است  مثلا شاید بتوان مرگ تظاهر کننده را بر اثر تیر اندازی فهمید ویا مرگ زندانی زیر شکنجه برای کسب اطلاعات که آنهم وحشانیتی دیگر است ، اما مرگ یک دخترک 18-17 ساله و یا نوجوانی 22-21 سال بر اثر شدت ضرب و جهر فقط از یک جانی بالفطره بر می آید و ببینید که ایدئولوژی ولایی با بسیجی و سپاهی چه می کند که اینان مانند یک جانور خونخوار تا به این حد از پستی میرسند که یک انسان دیگر را ، یک موجود دست بسته را در بازداشتگاهها در مساجد مرکز بسیج ، چند نفره آنقدر میزنند که بمیرد ، این موجودات خونخوار معمولا بعد از این عمل جانیانه خود ، وضو گرفته و در حالیکه غرق در لذت شهوانی حیوانی – الهی هستند  نماز می خوانند و احساس عروج بدرگاه خدای خود کرده و بر مبنای الهیات شکنجه  بعد از هر قتل و دیدن خون ، رستگار میشوند . ممکنست بگویید  تظاهر کننده در آن فضای خون و آتش و دود اعتراضات ،  اینان رابر سر خشم آورده که این خود ادعایی سخیف است ، در نمونه زنده یادان ” زهرا کاظمی ” و یا ” ستار بهشتی ” که در بازداشتگاه اتفاق افتاد و علت مرگ در هر دو مورد بر اثر شکنجه و برخورد جسم سخت اعلام شد ، اساسا عصبیت و … مطرح نبود و جانیان درهر دو این مورد در کمال ارامش این دوانسان را کشتند .

تمدن ولایی که آرزوی بقای عمر دارد عین وحشانیت است و اینان و رهبر مستبد و خونریزشان  بعداز سرکوب ، انگار که دستشان بخون آلوده نیست آمده و دم از رحمت وعنایت الهی میزنند ، انصافا هیچ انسان عاقلی ارزوی بقای عمر این نیروی اهریمنی و خونخوار را دارد؟ . از یاد نبریم که بر اساس ادعای دستگاههای تبلیغاتی رژیم ، جمعیت شرکت کننده در تظاهرات کمتر از 0.1 یکدهم درصد جمعیت ایران یعنی فقط 80 هزار نفر بوده است و منبع خارجی داشته و …. و ماموران ضحاک در برخورد با تظاهراتی که کمتر از 80000 هزار شرکت کننده در آن بوده دست به چنین سبعیت ووحشانیتی زده اند

حالا تظاهرات در اسراییل در مخالفت با طرح نخست وزیر آن کشور برای اصلاحات قضایی را بررسی می کنیم . در این تظاهرات که حدودا بمدت 100 روز ادامه داشت گاها تعداد شرکت گنند گان تا 300 هزار و حتی 500 هزار نفر هم بر آورد میشد یعنی حدود 10 درصد جمعیت آن کشور  ، گاهی در کشور کوچک اسراییل در بیش از 50 نقطه و بطور همزمان تظاهرات بر گزار میشد ، اسراییل در شرایط بحرانهای موجودیتی و جنگ با اعراب ساکن باریکه غزه و تهدیدات دائم از سوی حماس و … بود ، اما همه اینها باعث نشد که سرباز و پلیس اسراییلی در برخورد با مردم خود وحشیانه کرده و کسی را بر اثر ضرب و جهر بکشد ! ممکنست بگویید تظاهر کنند گان در ایران به پلیس حمله کردند و بسیجی و پلیس را کشتند ، می گوییم اگر در اسراییل هم پلیس و ارتش مردم را زیر ضربات باطوم و با شلیک ساچمه می کشتند و کور میکردند در آن کشور هم البته مردم با پلیس همان میکردند که مردم ایران با بسیجی و نیروی انتظامی خائن کردند .

باصطلاح خودشان ، تمدن ولایی از مامور خود جانیان بالفطره میسازد که برای آنان کشتن یک انسان دیگر زیر ضربات مشت و لگد و باطوم مثل آب خوردن است و همین مامور فردا میرود بن خوارو بار و سفر به عتبات را هم بعنوان جایزه میگیرد ، اما چرا دولت اسراییل نمی تواند از نیروی امنیتی خود چنین جانیانی بسازد ؟  ممکنست بگویید ماموران اسراییلی در برخورد با اعراب ساکن مناطق عرب نشین اسراییل از خود خشونت بخرج میدهند ، درست است ، اما بحث ما برخورد با مردم خود و نه با دشمن ؛ بحث ما برخورد نیرو ی امنیتی با تظاهر کننده زن و کودک و پیر و کارگر و بازنشسته است نه جنگ با نیرویی که خواهان نابودی کشور توست .   علت برخورد  منطبق بر دستور العمل های پذیرفته شده بین المللی در اسراییل با تظاهر کنند گان اینست که دولت اسراییل ، یک دولت مردمی ودمکراتیک است و  دولت ولایی خامنه ای یک نظام اهریمنی و ضد مردمی است . شما خود قضاوت کنید کدام دولت باید نابود شود .

 این مقاله در ساعت 3 صبح روز 18 فروردین 1402  در حالی نوشته شد که بر اثر درد ناشی از دوران نقاهت بعد از عمل زانو ، بسختی قادر به نشستن بر روی صندلی بودم و در همان حال به زندانیانی که در زندانهای رژیم ولایی بدون دسترسی به درمان و دارو از درد بخود می پیچند و یا مردمی که بر اثر فقر و نداری قادر به مراجعه به بیمارستان و بر خلاف من قادر به برخوردداری از بهترین شرایط درمانی و بیمارستانی نیستند فکر میکردم ..

Tagged as: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: