سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

خبرگزاری ها و سایتهای بین المللی و خارجی

KOREA6

click-512Sputnik  click-512ABC NEWS   

      live stream       ای بی سی  نیوز پخش زنده 

click-512RT.

RT Live stream 

click-512Agence France Presse  

آژانس خبری فرانسه 

click-512TRT

پخش زنده تلویزیونی 

click-512Al Jazeera         

الجزیره  پخش زنده 

click-512Emirate 24  click-512Al-Monitor  

المانیتور 

click-512Economist  click-512Antiwar.com   

آنتی وار 

click-512Financial Times  click-512Asia Times     

آسیا تایمز 

click-512Foreign Policy  click-512Associated Press  

آسوشیتد پرس 

click-512Fox News  click-512BBC                                       بی بی سی  
click-512INFOWARS Bclick-512reitbart                              بریت بارت 
click-512Newsweek  click-512JEWISH TIMES
click-512Reuters click-512Bloomberg                               بلومبرگ 
click-512Sky News click-512Brookings Institution

انستیتیوی بروکینگز 

click-512Times click-512BuzzFeed
click-512Fox News click-512Chinese News Agency  خبرگزاری چین 
click-512Sky News click-512CNN                              سی ان ان 
click-512World front pages click-512CNBC                                    سی ان بی اس 
click-512Word Net daily click-512Council on Foreign Relations شورای روابط خارچی 
click-512Huffington Post  click-512Debka File            دیکا فایل 
click-512Time  click-512Der spiegel 

Tagged as: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: